DEN HAAG - Gemeenten mogen van staatssecretaris Henk van Hoof (Sociale Zaken) niet meedelen in de subsidieronde van het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor de jaren 2007-2013. Hij wil de lokale overheden uitsluiten, omdat de subsidiepot wordt gehalveerd ten opzichte van de huidige periode (2000-2006) en gemeenten al bijstandsgelden hebben om werklozen te activeren.

De bewindsman wil het budget nu alleen benutten voor het beter opleiden van werkenden. Zijn woordvoerder stelde dinsdag dat Van Hoof het besluit al heeft besproken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Maar de VNG spreekt van een onprettige verrassing, omdat gemeenten de afgelopen jaren veel hebben gedaan om ESF-projecten van de grond te krijgen en nu een belangrijke financieringsbron kwijtraken.

Keuzes

Tot de abrupte sluiting van het ESF-loket eind oktober vorig jaar is in de ronde 2000-2006 nog in totaal ruim 400 miljoen euro beschikbaar gesteld aan gemeenten. Maar nadat eerder dit jaar bekend was geworden dat de ESF-pot gehalveerd zou worden, moesten er volgens Van Hoofs zegsman keuzes gemaakt worden. In totaal is er voor de komende jaren ongeveer 735 miljoen euro beschikbaar, terwijl het in de huidige verdeelronde nog om een bedrag van circa 1,5 miljard gaat.

"Van Hoof wil het geld daar inzetten waar de grote knelpunten op de arbeidsmarkt zijn en weinig andere middelen ter beschikking staan", aldus de woordvoerder. Het plan is om vooral te investeren in een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, iets te doen aan het grote aantal voortijdig schoolverlaters en aan de lage productiviteit van werknemers met weinig scholing.

Juridische strijd

Van Hoof is overigens nog niet klaar met de verdeling van het huidige ESF-budget. Door een plotselinge hausse aan aanvragen zag hij zich 28 oktober 2005 gedwongen het subsidieloket abrupt te sluiten. Maar dit besluit werd pas 1 november in de Staatscourant gepubliceerd. De bewindsman is in een juridische strijd verwikkeld met aanvragers of hun subsidieverzoeken die tussen die twee data zijn ingediend, alsnog in behandeling genomen moeten worden.

Daarbij gaat het om een totaalbedrag van 455 miljoen euro.