DEN HAAG - De Nederlanders zijn maar matig te spreken over het nieuwe zorgstelsel. Ruim vier op de tien (41 procent) vinden het een verslechtering vergeleken bij de oude situatie.

Bijna evenveel mensen (38 procent) vinden het geen verschil uitmaken. Ongeveer een op de vijf (18 procent) noemt het een verbetering.

Dit blijkt uit een peiling van de Consumentenbond die dinsdag is gepubliceerd. De ondervraagden zijn wel minder negatief over het stelsel dan vóór de invoering ervan op 1 januari van dit jaar. Bij peilingen in juni 2005 en september 2005 verwachtte nog ruim de helft dat de veranderingen een verslechtering zouden zijn.

Kwaliteit

De ondervraagden geloven niet dat de verandering een positief effect heeft op de kwaliteit van de zorg. Slechts 8 procent denkt van wel. Daarentegen denkt 41 procent dat de kwaliteit achteruit gaat.

Duurder

De meeste mensen (60 procent) vinden dat zij nu duurder uit zijn dan in het oude stelsel. Wat dat betreft is het meegevallen want voor de invoering verwachtte nog 76 procent meer aan de zorgverzekering kwijt te zijn.

Keuzevrijheid

De meeste ondervraagden noemen het positief dat zij nu meer keuzevrijheid hebben en makkelijker kunnen overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Maar het vergelijken van verzekeraars vinden veel consumenten moeilijk.