SINT-PETERSBURG - De landen van de G8 willen werken aan een open en transparante energiemarkt. Die is nodig om de risico's het hoofd te bieden die de hoge olieprijs en de toenemende vraag naar energie met zich meebrengen. Dat staat in een verklaring die zondag is gepubliceerd tijdens het topoverleg in de Russische stad Sint-Petersburg.

Een wereldwijde energiemarkt die zich gedraagt volgens economische wetmatigheden moet voorkomen dat de groeiende vraag naar olie in de wereld voor fricties zorgt. "In producerende en consumerende landen en in doorgangslanden zullen we werken aan een betrouwbaar toezicht, inclusief een stabiel raamwerk voor investeringen", staat in de verklaring.

Drukmiddel

Onderhandelingen over een stabiele en voorspelbare energiemarkt stonden hoog op de agenda van de overlegronde tussen de zeven rijkste industrielanden en Rusland. Diverse landen vrezen dat de energieproductie in toenemende wordt misbruikt als politiek drukmiddel.

Begin dit jaar nog sloot Rusland kortstondig de gastoevoer naar Oekraïne af. Met die maatregel werd het land onder druk gezet om een prijsverhoging te accepteren. Als gevolg van dat gasconflict kwam ook de toevoer naar Europese landen in het gedrang.

Investeringen

Een open wereldwijde energiemarkt zal ervoor zorgen dat alle landen erop kunnen vertrouwen dat hun energietoevoer gewaarborgd blijft, aldus de G8-verklaring. Daartoe moeten de barrières voor investeringen in energie zoveel mogelijk worden afgebroken.

Europese landen willen meer ruimte krijgen om in Rusland te investeren in exploratie, terwijl het Russische concern Gazprom verdere toegang tot Europa wil voor de distributie van gas.

Aanpak

De groep van acht industriële grootmachten is het niet op alle punten eens geworden over de aanpak van het energieprobleem. Vooral het gebruik van kernenergie en de bescherming van het milieu blijven twistpunten, zo erkennnen de G8-landen.