TURKU - Brussel wil meer belastingen heffen op energie. Dat moet Europeanen prikkelen zuiniger om te gaan met de steeds schaarsere brandstoffen. Europees Commissaris Stavros Dimas (Milieu) heeft dat zaterdag in Finland gezegd tegen de milieuministers van de EU-landen.

"We moeten zorgen dat energie de juiste prijs krijgt", zei hij, doelend op de hoge kosten van lucht- en andere milieuvervuiling door fossiele brandstoffen. Dimas presenteert later een discussiestuk over de mogelijkheden. Om te beginnen wil hij versterkte samenwerking tussen landen die voorstander zijn van energieheffingen.

Belastingbesluiten voor de hele Europese Unie (EU) zijn echter lastig, omdat elk land akkoord moet gaan. Scandinavische landen zien een Europese invoering van zogeheten ecotaksen zoals kerosineaccijns wel zitten. Het idee stuitte zaterdag op bezwaren van de Ierse en Britse milieuministers.

Taboe

"Belastingen zijn nu eenmaal een taboe voor de EU. Dat zijn altijd lastige discussies", oordeelde staatssecretaris Pieter van Geel (Milieu). Hij vindt het beter de aandacht te vestigen op allerlei marktmechanismen, zoals handel in emissierechten. "Nederland heeft dat al voor NOx (uitstoot van stikstofdioxide). Andere EU-landen kunnen zo aansluiten."

Van Geel bepleitte daarnaast om 'groen beleggen' beter mogelijk te maken in de EU. "Dat heeft een enorm hefboomeffect", aldus de staatssecretaris. Nederland wil ook dat luchtvaartmaatschappijen CO2-emissierechten kopen. Nederland heft als enige EU-land accijns op kerosine van binnenlandse vluchten.

Ambitieuzer milieubeleid

Europees Commissaris Dimas kwam zaterdag met zijn pleidooi, omdat hij een veel ambitieuzer milieubeleid wil. Europa moet naar zijn zeggen flink meer doen om milieu-uitputting en klimaatverandering te beperken. "Gewoon doorgaan is geen optie. De uitstoot van broeikasgas CO2 groeit, de luchtvervuiling doodt honderdduizenden Europeanen voortijdig, steeds meer diersoorten worden bedreigd en we gebruiken meer grondstoffen dan we ooit kunnen recyclen."

Dimas kreeg steun van milieuexperts Robert Watson van de Wereldbank en directeur Jacqueline McGlade van het Europees Milieuagentschap. Zij waarschuwden de milieuministers dat de wereld hard bezig is zichzelf leeg te roven.

Staatssecretaris Van Geel bepleitte dat EU-landen de huidige regels goed handhaven. Hij wees erop dat de helft van het afval in Noordwest-Europese havens illegaal blijkt te zijn. De CDA'er vindt het positief dat in de Verenigde Staten het besef groeit dat het broeikasgas CO2 moet gaan beperken. Dat is belangrijk voor het vervolg van het zogeheten Kyotobeleid, om deze uitstoot te verminderen.

Dimas waarschuwde de ministers zaterdag dat ze moeten opschieten met de nieuwe verdeling van emissierechten voor CO2. Hij is teleurgesteld dat slechts zes EU-landen een allocatieplan hebben opgesteld. Dimas gaat eind deze maand de nalatige regeringen een schriftelijke waarschuwing sturen.