SCHIEDAM - Stokers van sterke drank zijn uitermate verbolgen over de plannen van het kabinet om de accijns op gedistilleerd te verhogen. Ze noemen de accijnsverhoging catastrofaal voor de branche. Dit meldt de Commissie Gedistileerd donderdag.

Met de opbrengsten van deze maatregel wil het kabinet de vastgoedsector ontzien, zeggen de makers van gedistilleerd. "Het kabinet rekent zich daarbij ten onrechte rijk. Eerdere accijnsverhogingen hadden een zo sterk dalende afzet tot gevolg dat de totale opbrengst van gedistilleerdaccijns afnam", zegt de commissie in een verklaring.

Als de Kamer instemt met het voorstel om de accijns op gedistilleerd te verhogen met 18 procent, dan bestaat met ingang van 1 januari 2003 de prijs van een fles streke drank voor 75 procent uit accijns en BTW. Het effect van deze verhoging op de traditionele en ambachtelijke gedistilleerd sector zal desastreus zijn zonder dat de doelstelling, verhoging van de accijnsinkomsten, bereikt wordt, meent de commissie.

"Daarnaast zullen als gevolg van deze maatregel nog meer inkomsten weglekken naar het buitenland aangezien het accijnsniveau in onze buurlanden een stuk lager ligt. Na verhoging is het verschil ten opzichte van Duitsland bijna 27 procent", aldus de distilleerders in een verklaring.

Breezers

Ook de zogeheten premixen, zoals de Breezers, moeten eraan geloven. "Is het doel van de maatregel het ontmoedigen van de consumptie van premixen, dan wordt met een kanon op een mug geschoten. Door het lagere alcoholpercentage in premixen zal de prijsstijging en de ontmoediging daardoor, relatief klein zijn", aldus de distilleerders.