UTRECHT - Werkgevers mogen sollicitanten niet zonder meer afwijzen omdat zij niet op zondag willen werken. Dat blijkt uit een uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling. De commissie behandelde de klacht van een gereformeerde man die bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat had gesolliciteerd naar de functie van sluiswachter. Hij werd afgewezen omdat hij in zijn sollicitatiegesprek had aangegeven dat hij om godsdienstige redenen niet op zondag wilde werken.

De commissie oordeelde dat er in dit geval sprake was van indirecte discriminatie op grond van godsdienst. Zij woog in haar oordeel mee dat in het district waar de man had gesolliciteerd, 33 sluiswachters werken en dat geen van hen weigert op zondag te werken. Eén sluiswachter die dat om godsdienstige redenen wel weigert, zal niet tot roosterproblemen leiden.

Het ministerie wilde flexibel inzetbare mensen, omdat er alle dagen van de week voldoende personeel beschikbaar moet zijn. Maar het heeft volgens de commissie niet onderbouwd waarom de weigering in dit geval tot bezettingsproblemen op zondag zou kunnen leiden.

Indirecte discriminatie

Onder de beschikbare sluiswachters zijn dertien 55-plussers die op grond van hun leeftijd geen nachtdiensten meer hoeven doen. Zij zijn in dagdiensten in te roosteren, ook op zondag, aldus de commissie. Er is volgens het oordeel sprake van indirecte discriminatie op grond van godsdienst omdat de man niet is afgewezen vanwege zijn geloof, maar omdat hij op grond van zijn geloof niet op zondag wilde werken.