BRUSSEL - Minister Gerrit Zalm van Financiën verwacht dat de meeste EU-lidstaten de aantrekkende economie eind dit jaar zullen gebruiken om meer geld opzij te zetten voor slechte tijden. Volgens Zalm zal de economische groei in de EU er voor zorgen dat de daling van de begrotingstekorten in Europa ook sterker zal zijn dan de oorspronkelijke geraamde 0,1 procent van het Europese bruto nationaal product (bnp), de totale omvang van de economie.

"Ik ga er van uit dat in de meeste landen men de inkomensmeevallers vast zal weten te houden", aldus de bewindsman. "Er is een andere kijk op het gedrag. In diverse landen gaat het ook harder en beter dan verwacht." Vorig jaarwisten de EU-lidstaten op grond van de nieuwe afspraken over begrotingsdiscipline de tekorten met 0,8 procent te reduceren.

Zalm denkt dat dit jaar een daling met 0,5 procent mogelijk is. "Dat zou al heel mooi zijn." Zalm herhaalde dat Nederland eind dit jaar "redelijk dichtbij een begrotingsevenwicht zal komen". Voor Nederland voorzag de EU aanvankelijk een tekort op de begroting van 1,2 procent van het bnp. Voor eurolanden is er in principe een limiet voor de tekorten van van 3 procent.

Afspraken

Het opzijzetten van meevallers is ook opgenomen in de nieuwe afspraken voor begrotingshandhaving door eurolanden, die er een jaar geleden kwamen nadat Zalm stevig botste met Duitsland en Frankrijk. Ondanks het feit dat zij de tekortgrens van 3 procent overschreden, kregen zij enkele jaren geleden geen officiële waarschuwing. Zalm vond dat de twee grote lidstaten, evenals de kleinere EU-landen, zich aan de begrotingsregels moesten houden.

In de nieuwe afspraken, die volgden op de discussie over de 'Zalm-norm' van 3 procent, gingen beide landen wel in een soort van alarmfase. Daar zullen zij voorlopig op eigen verzoek ook in blijven, hoewel het beter gaat met hun begrotingen.