DEN HAAG - De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft vorig jaar 76 complexe fraudezaken op het terrein van de sociale zekerheid aan het licht gebracht. Daarmee was een bedrag gemoeid van in totaal 61,8 miljoen euro. Dit blijkt uit het jaarverslag van de bijzondere opsporingsdienst van het ministerie van Sociale Zaken dat maandag naar buiten is gebracht.

Ontduiking van sociale premies en belastingen leverde de grootste fraudepost op: 35,6 miljoen euro. Met opgespoorde uitkeringsfraude was 6,6 miljoen euro gemoeid. Bij de overige 19,6 miljoen gaat het om "maatschappelijke fraude". De fraudeurs hebben dan financieel voordeel van het gebruiken van valse identiteitspapieren.

Uitzendbureaus

De SIOD controleerde vorig jaar met name in de tuinbouw, de fruitteelt, de levensmiddelenindustrie, de schoonmaak, het wegvervoer en de re-integratiesector. In toaal werden 101 bedrijven en 245 personen verdacht van fraude.

Meer dan de helft van de verdachte bedrijven waren uitzendbureaus of loonbedrijven. De betrapte ondernemingen droegen te weinig premie af, of maakten bijvoorbeeld gebruik van neparbeidscontracten of valse papieren.

Mensensmokkel

Bij een aantal onderzoeken stuitte de dienst zelfs op mensensmokkel of ernstige uitbuiting van mensen. Vaak was er naast fraude ook sprake van andere criminele zaken, zoals handel in drugs en failissementsfraude.

De SIOD werkt nauw samen met onder meer de Arbeidsinspectie, de Belastingdienst en de politie.