VOORBURG - De cao-lonen zijn in het tweede kwartaal van dit jaar met 1,9 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag naar buiten heeft gebracht. De stijging is fors hoger dan in 2005, toen de lonen met 0,7 procent omhoog gingen.

Van de stijging komt 0,3 procent door bijzondere beloningen in verband met onder andere de levensloopregeling en ziektekosten. Bij de overheid gingen de cao-lonen met 2,4 procent omhoog. Ook daar nemen de bijzondere beloningen toe, aldus het CBS. In 2004 en 2005 was de loonstijging nog het kleinst met 0,4 procent.

In twee bedrijfstakken lag de stijging in het tweede kwartaal al boven de 3 procent. Bij de energie- en waterleidingbedrijven gingen de lonen met 3,6 procent omhoog en bij financiële instellingen met 3,1 procent.

Verdienen

In de periode tussen 1980 en 2005 steeg het cao-loon van werknemers met gemiddeld 85 procent. In die periode zijn de lonen bij de overheid fors achtergebleven bij het bedrijfsleven. Bij het bedrijfsleven gingen werknemers in die periode bijna twee maal zoveel verdienen. Bij de overheid bedroeg de stijging 59 procent.

Dat verschil is ontstaan in de eerste helft van de jaren tachtig, aldus het CBS. Toen stegen de lonen bij particuliere bedrijven met 20 procent, terwijl het loon bij de overheid door bezuinigingsmaatregelen 2 procent daalde. Na 1985 ging het gelijk op. Tussen 1985 en 2005 steeg het cao-loon bij de overheid met 62 procent en bij het bedrijfsleven met 63 procent.