DEN HAAG - Het spaarloon blijft volgend jaar voor een belangrijk deel behouden. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunt een voorstel daartoe van het kabinet, zo bleek woensdagavond.

De maximale inleg per werknemer gaat wel omlaag van 788 naar 470 euro per jaar. Verder verdwijnen het premiespaarloon en de premiewinstdelingsregeling. Een poging van de VVD om het spaarloon helemaal overeind te houden, kan niet op een meerderheid rekenen.

In het regeerakkoord was afgesproken dat het spaarloon, dat de schatkist jaarlijks 800 miljoen euro kost, vervangen zou worden door een veel goedkopere regeling voor verlofsparen. Tegen dit voornemen rees veel verzet, met name bij de sociale partners.

422 miljoen

Het kabinet, dat uit is op een akkoord over loonmatiging met werkgevers en werknemers, heeft daarom voorgesteld om 422 miljoen euro uit te trekken om het spaarloon in ieder geval volgend jaar nog voor meer dan de helft te kunnen behouden.

Dat geld wordt gevonden door de arbeidskorting (een belastingvoordeel voor werkenden) minder te verhogen dan aanvankelijk de bedoeling was. Verder kan er nog een potje van 82 miljoen worden ingezet dat bestemd was voor een verlofspaarregeling.

Koopkrachteffect

Deze operatie heeft vrijwel geen koopkrachteffecten, blijkt uit een overzicht dat het kabinet woensdag naar de Kamer heeft gestuurd.

De VVD stelde woensdag voor het spaarloon volledig in stand te houden. Daartoe zou een bedrag van 280 miljoen nodig zijn. VVD-Kamerlid Hofstra wil dat geld halen uit het bedrag van 500 miljoen dat het kabinet heeft gereserveerd voor lastenverlichting in 2003.

Een Kamermeerderheid voelt echter niets voor het VVD-plan. De miljoen zijn bestemd om de sociale partners tot loonmatiging aan te zetten.