AMSTERDAM - De heimwee naar de gulden neemt toe. Steeds meer Nederlanders willen dat de gulden weer het betaalmiddel wordt. Vier jaar geleden was 40 procent daar voorstander van, inmiddels is dat 51 procent.

Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerd onderzoek van GfK. Dit bureau heeft naar eigen zeggen een representatieve steekproef onder 6000 huishoudens gehouden.

Vooral onder huishoudens met een laag inkomen en onder gepensioneerden is het verlangen naar de gulden groot. Maar ook veel welgestelde huishoudens met kinderen, (jonge) alleenstaanden en tweeverdieners zouden een terugkeer van de gulden verwelkomen.

Teleurgesteld

Onderzoeker Joop Holla van GfK denkt dat veel Nederlanders teleurgesteld zijn in de euro, die op 1 januari 2002 het geldig betaalmiddel werd in Nederland. "Na de introductie zijn veel prijzen gestegen", lichtte hij toe. Het merendeel van de Nederlanders (90 procent) vindt dat de prijzen zijn gestegen na invoering van de euro.

Nederlanders hebben nog steeds moeite om te wennen aan de Europese munteenheid, hoewel steeds meer mensen er inmiddels vertrouwd mee raken. Een kwart van de huishoudens denkt nog meer dan een jaar nodig te hebben om aan de euro te wennen. Twee derde van alle Nederlanders is al gewend aan de munteenheid. Dat was twee jaar geleden 51 procent.

Grote uitgaven

Zo'n 82 procent rekent bedragen nog wel eens om in guldens. Dat komt neer op een daling vergeleken met twee jaar geleden, toen dit percentage nog 92 was. Vooral bij grote uitgaven grijpen Nederlanders nog al eens naar de oude vertrouwde gulden.

Holla geeft toe dat de toenemende gewenning en het verlangen onder veel Nederlanders naar de euro "paradoxaal" lijkt. "Maar de euro is er nu eenmaal. Je betaalt er dagelijks mee. Dan vindt er vanzelf gewenning plaats."

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat veel Nederlanders voor afschaffing van de munten van 1 en 2 eurocent zijn. De acceptatie van deze munten is de afgelopen twee jaar flink gedaald.