DEN HAAG - Illegale arbeid komt nog steeds veel voor in de bouwsector. In 2005 bezochten inspecteurs van de Arbeidsinspectie ruim duizend bouwondernemingen en particulieren. Bij ruim een derde troffen zij buitenlandse bouwvakkers aan die niet beschikten over een werkvergunning. Dat maakte de Arbeidsinspectie vrijdag bekend.

Het percentage van illegale arbeid is te vergelijken met dat in voorgaande jaren. Van de ruim 5800 werknemers die de Arbeidsinspectie op de bouwplaatsen aantrof, werkten er ongeveer 1100 illegaal.

De werkgever of opdrachtgever had voor hen geen werkvergunning aangevraagd. Bijna driekwart was afkomstig uit een van de nieuwe Europese lidstaten. Ongeveer 250 bouwvakkers hadden geen verblijfsvergunning. 381 werkgevers kregen een boete.

Tips

Steeds vaker krijgt de Arbeidsinspectie tips over vermoedelijke illegale arbeid. Daarvoor hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouw zelf meldpunten ingesteld. De inspectie controleert eveneens door middel van zogeheten risicoanalyses en werkt regelmatig samen met de Vreemdelingenpolitie, de Belastingdienst en uitkeringsinstantie UWV.

In 2005 voerde de Arbeidsinspectie 40 procent meer inspecties uit dan in 2004. Vooral particulieren die aan hun huis laten klussen, kregen vaker bezoek van inspecteurs.