DEN HAAG - De Arbeidsinspectie voert deze zomer meer controles uit op vakantiewerk dan vorig jaar. De inspecteurs bezoeken dit jaar 1500 bedrijven, vorig jaar waren dat er ruim 1300. Ze bekijken of vakantiekrachten hun werk op een veilige en gezonde plaats kunnen doen en niet te lange werkdagen maken.

De inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken kondigde vrijdag aan vooral te controleren in sectoren waar traditioneel veel jongeren werken, zoals de land- en tuinbouw, horeca, recreatie en de detailhandel. Ook wordt een kijkje genomen in verpleeghuizen, de thuiszorg en gehandicaptenzorg.

Vorig jaar constateerde de Arbeidsinspectie dat 44 procent van de gecontroleerde bedrijven de arbeidsomstandigheden voor hun vakantiekrachten niet goed geregeld hadden. Dit schommelde in voorgaande jaren tussen circa een kwart en bijna de helft van de bezochte ondernemingen.

Overtredingen

Er werden vorig jaar ruim duizend overtredingen geconstateerd en 46 boetes uitgedeeld. In twee gevallen was de werksituatie zo onveilig dat de inspecteur het werk direct stillegde. Met de werkomstandigheden in de detailhandel had de inspectie de slechtste ervaringen. Het vaakst is opgetreden tegen werkgevers die kinderen en jongeren lieten werken met machines en gevaarlijke stoffen.

Jongeren mogen alleen werk doen dat bij hun leeftijd past en dat moet gebeuren onder deskundig toezicht. Vooral tot 16 jaar gelden strenge regels om jongeren te beschermen tegen gevaarlijk of zwaar lichamelijk werk. Ook is te lang en te vaak werken taboe.

Ouders

Ouders zijn overigens verantwoordelijk, zij kunnen ook een boete krijgen. Dat gebeurt altijd als kinderen van 12 jaar of jonger aan het werk zijn. Behalve vakantiewerk controleert de Arbeidsinspectie tot 1 april volgend jaar de werkomstandigheden van jongeren met bijbaantjes. Ook onderzoekt de inspectie klachten van jongeren.