OEGSTGEEST - Het tekort aan financiële professionals zoals accountants en controllers is het gevolg van het 'grijzemuizenimago' dat is verbonden aan deze banen. Dat is de mening van de beroepsgroep zelf, zo blijkt uit een onderzoek van het recruteringsbedrijf House of Financials.

De 267 respondenten denken dat hun beroep niet 'sexy' is. Dat is in hun ogen de belangrijkste reden van het tekort aan nieuwe mensen in hun vak. Andere oorzaken voor het gebrek aan aanwas is de vergrijzing en de kloof tussen opleiding en praktijk, zo vermoeden de ondervraagden.

Uit de studie komt naar voren dat drie kwart van de ondervraagden aangeeft dat er een tekort is van financiële professionals. 'Het vak aantrekkelijker maken' noemt 60 procent van de beroepsgroep als belangrijkste maatregel om meer mensen er warm voor te maken. Bijna de helft van de ondervraagden denkt dat bedrijven zich als geheel beter moeten presenteren, met bijvoorbeeld interne opleidingen.

Hoewel de hooggeplaatste boekhouders hun vak niet 'sexy' vinden, is er met hun zelfbeeld niets mis. Negen van de tien voelen zich serieus genomen in hun vak. Meer dan de helft denkt dat een financieel bestuurder van een bedrijf ook algemeen directeur kan zijn. Andersom is dat niet het geval, aldus de accountants.