VOORBURG - De economische groei in Nederland lag de afgelopen jaren hoger dan tot nu toe werd aangenomen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde donderdag dat de groeicijfers voor de jaren 2003, 2004 en 2005 naar boven zijn bijgesteld. Het CBS heeft de cijfers verhoogd omdat is gebleken dat Nederlanders in die jaren meer hebben geconsumeerd.

De consumptiegroei lag hoger dan eerder geraamd, aldus het CBS. Als gevolg van de aanpassing bedraagt het economisch groeicijfer over 2005 nu 1,5 procent. Het groeicijfer over 2004 is verhoogd tot 2 procent en dat over 2003 tot 0,3 procent. De ramingen over 2003 en 2005 verbeterden ook omdat is gebleken dat de investeringsgroei hoger lag.

In een tweede raming houdt het CBS de economische groei in het eerste kwartaal van dit jaar nog altijd op 2,9 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2005. Dat is het sterkste groeicijfer in vijf jaar. Afgezet tegen het vierde kwartaal van 2005 is de groei uitgekomen op 0,1 procent. Bij de eerste schatting in mei was dat nog 0,2 procent.