STRAATSBURG - De Belgische plannen voor een wegenvignet zijn strijdig met Europese regels, stelt CDA-Europarlementslid Corien Wortmann. Niet-Belgen zijn in het nadeel bij het wegenvignet dat 1 januari 2008 ingaat. Belgen krijgen de kosten vergoed door lagere wegenbelasting. "Maar Nederlanders hebben daar niks aan", zei verkeersspecialist Wortmann. "België kan beter de brandstofaccijns verlagen: dan hebben Nederlanders die in België tanken er nog iets aan."

Belgische deelstaten werden het in juni vrijwel eens over een elektronisch wegenvignet. Belgische en buitenlandse automobilisten moeten tegen betaling hun kenteken jaarlijks invoeren via internet, telefoon of benzinestations. Camera's langs Belgische wegen gaan de kentekens steeds controleren.

Het Europarlementslid heeft over de zaak vragen gesteld aan de Europese Commissie. De commissie, het dagelijks bestuur van de EU, kan het wegenvignet eventueel verbieden.

Wortmann heeft over de plannen veel reacties gekregen van Nederlandse toeristen. Velen van hen vinden het belachelijk dat ze een Belgisch vignet moeten kopen als ze naar een Franse camping willen rijden.

ANWB

De ANWB had eind juni al beklaagd over de Belgische plannen. Ze komen bovenop soortgelijke vignetten in Oostenrijk en Duitsland. De belangenorganisatie waarschuwt voor een "lappendeken aan betaalsystemen" en vroeg minister Karla Peijs (Verkeer) om de zaak te bespreken met haar collega's uit andere EU-landen.

De demissionaire minister zelf schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat er géén specifieke Europese richtlijnen zijn die eventuele beperkingen opwerpen voor de invoering van een vignet voor personen- en bestelauto's. Wel dient er voldaan te worden aan de "uitgangspunten" van de Europese Commissie dat de tarieven voor buitenlanders niet mogen afwijken van die voor binnenlandse gebruikers ('non-discriminatie'). Ook moeten de tarieven evenredig zijn aan de kosten voor weggebruik. Zij vindt tenslotte dat buitenlandse automobilisten niet verplicht kunnen worden een tolkastje aan te schaffen.

Minister Peijs wijst er verder op dat "op dit moment" het gewest Brussel nog niet akkoord is met de plannen. Dat is van belang omdat de heffing in heel België moet gaan gelden.