DEN HAAG - Mensen met betalingsachterstanden in de huur, leningen en de energierekening moeten in een database worden geregistreerd, zodat problemen zich niet verder kunnen opstapelen.

Voorzitter Ger Jaarsma van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) zei woensdag daarover in overleg te zijn met de overheid, woningcorporaties, energiebedrijven, financiële instellingen en de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (NTO). Hij hoopt over 1 tot 1,5 jaar de plannen uitgewerkt te hebben.

Bij de ondertekening van convenanten tussen de NVVK, NTO, energiebedrijven Essent en Nuon en kabelaar UPC, maakten de partijen duidelijk dat bij betalingsproblemen sneller ingegrepen moet worden.

Privacygevoelig

Volgens Jaarsma ligt er al een blauwdruk van het plan om de huidige werkwijze met het Bureau Kredietregistratie (BKR) uit te breiden, maar zitten er nog haken en ogen aan. Het gaat immers om privacygevoelige informatie. "En bij hoeveel maanden betalingsachterstand of bij welk bedrag begin je te registreren?"

Staatssecretaris Henk van Hoof (Sociale Zaken) gaat serieus naar de plannen kijken, maar stelt ook vragen over de privacy. Hij pleitte vorige maand al voor meer samenwerking in de schuldhulpverlening. Volgens hem moet er "meer aan de voorkant" worden gewerkt om risico's tijdig te signaleren.

Lening

Jaarsma: "We zien mensen met achterstanden in de huur en energierekening nu vaak makkelijk een lening krijgen. Daarmee herfinancieren ze dan hun schulden zonder dat ze wat aan hun betalingsproblemen doen. Dan kun je wachten totdat ze weer achterstand hebben in de huur en energierekening, maar dan hebben ze er ook nog een lening bij. Zo bouw je onoplosbare schulden op. Als deze mensen straks die lening niet meer krijgen, zullen ze eerder bij schuldhulpverlening aankloppen."

Rode cijfers

Nederland kent circa 40.000 mensen met problematische schulden. Dat komt in veel gevallen niet door het spreekwoordelijke gat in de hand. Mensen eindigen vaak in de rode cijfers door een combinatie van factoren, zoals werkloosheid, echtscheiding of ziekte.

De convenanten moeten meer begrip kweken tussen schuldeisers en schuldenaren. Ingrijpende maatregelen, zoals afsluiten van energie, zullen vaker achterwege blijven als mensen met betalingproblemen actief benaderd worden. Volgens Jaarsma is dat zowel in het belang van de schuldenaren als van de schuldeisers. "Het afsluiten van huishoudens kost energiebedrijven ook geld en tijd. En ze hebben de garantie, als mensen meewerken aan de schuldenregeling, dat voortaan gewoon de energierekening wordt betaald."

Energieverbruik

Essent werkt nu ook met een proef met prepaid energiemeters. Dat kan volgens het bedrijf vooral voor lagere inkomens een uitkomst zijn, omdat de meter mensen bewust maakt van hun energieverbruik en meer controle geeft over hun uitgaven. Momenteel hebben zestig huishoudens een dergelijke meter. Essent hoopt dat dit binnen een jaar gestegen is tot duizend klanten.