DEN HAAG - Het ministerie van Binnenlandse Zaken komt binnenkort met duidelijke richtlijnen omtrent agressie tegen overheidspersoneel. In het manifest staat omschreven wat de tolerantiegrens is, maar ook hoe een overheidsambtenaar zich moet gedragen. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie dinsdag bevestigd.

Aanleiding is de toenemende agressie tegen bijvoorbeeld ambulancepersoneel, maar ook tegen medewerkers van de sociale dienst. In het manifest komt onder meer te staan welk taalgebruik wel en niet getolereerd wordt. "Het is een korte bondige tekst met de strekking 'Dit pikken we wel, dit pikken we niet", aldus de woordvoerder. "Fysiek geweld is altijd uit den boze."

Spotjes

Hoe het ministerie het manifest gaat uitdragen naar het grote publiek is nog niet duidelijk. Dat kan volgens de zegsman bijvoorbeeld in de vorm van spotjes of posters.

Minister Johan Remkes (Binnenlandse Zaken) heeft samen met zijn collega Piet Hein Donner (Justitie) al eerder maatregelen genomen tegen agressie tegen politiepersoneel. Zo moeten politiemedewerkers altijd aangifte doen als zij belaagd zijn en wordt de geweldpleger altijd vervolgd door justitie. De officier van justitie heeft opdracht gekregen ook altijd de hoogste straf te eisen bij dit soort zaken.

Actie

Vakbond CNV Publieke Zaak is blij met het manifest van Remkes. "Maar duidelijk maken dat agressie niet mag, is één ding. Er zijn ook maatregelen nodig om agressie te voorkomen en het moet duidelijk zijn dat er actie wordt ondernomen als er toch incidenten plaatsvinden", aldus een woordvoerder.

Volgens de CNV-zegsman komt het vaak voor, vooral in de gezondheidszorg, dat er na agressie jegens personeel geen aangifte wordt gedaan. "Ook op de werkvloer is duidelijkheid nodig."

Protocollen

Daarom wil de bond afspraken maken met werkgevers in overheidssectoren over hoe agressie te voorkomen en wat er bij incidenten moet gebeuren. "Dat kan in cao's, maar ook door protocollen op te stellen met de ondernemingsraad."