BRUSSEL - Nederland moet werklozen meer stimuleren een baan te accepteren. Daarvoor is het nodig de 'armoedeval', de achteruitgang in inkomen als iemand een baan aanvaardt, aan te pakken. Dat staat in een dinsdag verschenen analyse van de Europese Commissie over de arbeidsmarkten in de EU.

Veel mensen met een lage uitkering hebben recht op allerlei lokale extraatjes, die ze verliezen als ze werk krijgen. "De opeenstapeling van uitkeringen van zowel de nationale als lokale overheid heeft nog steeds een ondoorzichtig inkomensstelsel tot gevolg, dat uitkeringsgerechtigden ervan weerhoudt om werk te zoeken", schijft de commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie.

Ook moet Nederland de WAO aanpakken, raadt 'Brussel' aan. Niet alleen door de instroom in te perken, maar ook door te proberen de mensen met een WAO-uitkering (bijna een miljoen) aan werk te helpen.

De commissie constateert verder dat de verschillen tussen de lonen van mannen en vrouwen enorm zijn. Gemiddeld verdient een vrouw in de EU 16 procent minder dan een man, maar in Nederland is dat meer dan 20 procent.