AMSTERDAM - De val van het kabinet heeft vooralsnog weinig tot geen gevolgen voor de Nederlandse economie. Het besluit dat in Den Haag genomen wordt over hoe het nu verder moet, is wel van belang.

Bij een demissionair kabinet zijn de gevolgen voor de economie en het bedrijfsleven groter dan bij een minderheidskabinet van CDA en VVD. Dat is de mening die diverse economen vrijdag ventileerden in reactie op de kabinetscrisis.

De ondernemingsorganisatie VNO-NCW voorziet wel problemen door de val van Balkenende en zijn ministersploeg. De werkgevers vrezen uitstel van belangrijke politieke besluiten over het bedrijfsleven. Als voorbeeld noemde een woordvoerder de voorgenomen verlaging van de winstbelasting, die bijdraagt aan een gezond ondernemingsklimaat. "Als de regering niet in staat is om een volwaardige begroting voor 2007 op te stellen, dan is dat jaar bij voorbaat een verloren jaar voor het bedrijfsleven", aldus de zegsman.

De economen zijn het er ook over eens dat onder een demissionair kabinet langlopende besluiten over de energiewetgeving en de wetgeving omtrent fijnstof wel vertraging oplopen. Bij een minderheidskabinet kan de regering dat werk doorzetten.

A6-A9

Een voorbeeld van uitstel diende zich vrijdag al direct aan. Een kabinetsbesluit over de aanleg van de snelweg A6-A9 langs het Naardermeer is op de lange baan geschoven. Verkeersminister Peijs toonde zich daarover zeer teleurgesteld.

Het kabinet was in zijn vierde regeringsjaar in elk geval niet meer van plan om grote stelselhervormingen door te voeren. Dat voorkomt dat voorgenomen ingrepen vertraging kunnen oplopen.

Werkloosheid

Het vertrouwen dat de Nederlandse consumenten hebben in de economie zal op korte termijn niet worden geraakt. Econoom M. Vergeer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt dat consumenten hun mening baseren op macro-economische factoren, zoals hun koopkracht en de werkloosheid. De recente politieke ontwikkelingen brengen hier volgens hem geen verandering in.

"Het zijn de stemmingsfactoren die onderhevig zijn aan de val van het kabinet. De harde economische factoren, als import en export, ondervinden voorlopig geen hinder", aldus Vergeer.

Korte duur

Rabobank-econoom M. Boonstra deelt die mening. Het vertrouwen onder producenten kan volgens hem wel een knauw krijgen wanneer een demissionair kabinet diverse beslissingen rond het bedrijfsleven moet laten liggen. "Als er al veranderingen zijn in het vertrouwen, dan zijn de effecten van zeer korte duur", aldus Charel Kalshoven, econoom bij ABN Amro, over de economische consequenties in zijn algemeenheid.