LEIDSCHENDAM - Het Platform Detailhandel pleit voor een landelijke invoering van een project voor gezichtsherkenning van winkelcriminelen. In Utrecht is geld beschikbaar gekomen voor een proef waarbij politie, justitie, gemeente en winkeliers onderling foto's uitwisselen om winkeldieven te herkennen.

De eerste resultaten van dit project waren gunstig en de preventieve werking is groot, schrijft het Platform in het jaarverslag over 2005.

Aan het begin van de vorige maand stemde ook de Amsterdamse gemeenteraad in met een proef voor gezichtsherkenning. Deze test duurt zes maanden. Hoewel de uitwisseling en het gebruik van gegevens nog in de kinderschoenen staan, wil het Platform Detailhandel hier zo snel mogelijk wat mee doen.

Winkelverbod

Verder pleit de instantie voor het invoeren van een landelijk winkelverbod voor veelplegers. Het collectieve winkelverbod werd vorig jaar in een aantal winkelcentra ingevoerd, waarbij misdragingen als diefstal, geweld, vernielingen en bedreigingen werden geregistreerd. Als zo'n crimineel drie keer de fout ingaat, geldt een winkelverbod voor een jaar.

Het Platform wil het winkelverbod nu koppelen aan een landelijke database, waar de winkeliers toegang toe krijgen. Het systeem kan dan ook aangesloten worden op de camera's voor gezichtsherkenning.

De detailhandel in Groot-Brittannië werkt al jaren met een dergelijk systeem. In Engelse winkelcentra leidde dit tot een daling van de winkelcriminaliteit met meer dan 50 procent.

Vertrek

Ook moet de OZB voor winkeliers in achterstandswijken afgeschaft worden, vindt het Platform. Uit onderzoek blijkt dat 75 procent van alle winkeldiefstallen in de grote steden wordt gepleegd. Vooral in achterstandswijken is het probleem groot. Dat leidt tot het vertrek van winkeliers. Het geld dat niet in de belastingen worden gestoken, kunnen de middenstanders dan in beveiliging investeren. In Nederland zou het om dertig tot veertig wijken gaan.

Volgens het Platform was de totale schade door winkelcriminaliteit vorig jaar bijna 1 miljard euro. Dat is ongeveer gelijk aan de schade in 2004. Maar het aantal overvallen op winkelbedrijven nam met 12 procent af, staat in het jaarverslag.

Maatregelen

Opvallend is volgens het Platform dat er steeds meer overvallen mislukken en dat de buit sterk is afgenomen. Dat alles komt door de forse investeringen in preventieve maatregelen.

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) schat dat criminaliteit de supermarkten jaarlijks 400 miljoen euro kost. Dit cijfer is stabiel gebleven. Wel is er sprake van steeds meer gevallen van geweld en agressie. In de supermarkten gaat het om een toename van 10 procent, voor heel de detailhandel is dat 6 procent.

Agressie

Doordat consumenten mondiger en assertiever zijn, ontaarden lichte vergrijpen sneller in agressie tegen het personeel, aldus het CBL.

In de Nederlandse detailhandel werken bijna 710.000 mensen in ongeveer 120.000 winkels. Samen boekten deze winkels vorig jaar een omzet van 71,5 miljard euro.