BRUSSEL - Nederland moet ergens geld vinden om boeren te behouden op plaatsen waar de samenleving dat wil. Door de komende afbouw van de landbouwsubsidies dreigen sommige gebieden te verdwijnen, waarschuwde minister Cees Veerman (Landbouw) woensdag bij een bijeenkomst van Nederlandse ambtenaren in Brussel.

Veerman noemde Delfland (bij Delft) en de veenweidegebieden in Gelderland als streken waar veel boeren verdwijnen zodra ze de Europese bescherming tegen de wereldmarkt verliezen.

Een agrarische leegloop heeft volgens Veerman grote gevolgen voor het landschap. "Als de boeren weg zijn, komen ze niet meer terug. Ook niet op plaatsen waar je ze graag had willen houden", zei Veerman. "Sommigen zeggen dat het zo'n vaart niet zal lopen, maar dat is verkeerd."

Hij rekende voor dat bepaalde sectoren 30 tot 40 procent minder steun uit Brussel krijgt aflopend naar 2013. "Dat is kolossaal. We moeten als Nederland zelf gaan meebetalen en steun geven. Hoe dat moet, is de vraag voor de komende jaren." De minister zei dat sectoren als de glastuinbouw al wel kunnen overleven zonder Brusselse steun.

Veerman blies met zijn pleidooi woensdag nieuw leven in de visie die hij hierover vorig jaar al tentoonspreidde in de nota 'Kiezen voor landbouw'.