DEN HAAG - Werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt het jammer dat een breed akkoord nu niet tot de mogelijkheden behoort. De werkgevers vinden het ook jammer dat het kabinet de opening van het CNV niet heeft opgepakt.

VNO-NCW wil best verder praten over zo'n lang akkoord. Maar dan moet er aan enkele voorwaarden worden voldaan, zoals het afschaffen van de loonbetalingen in het tweede jaar dat iemand ziek is. Verder willen de werkgevers dat er minder beknibbeld wordt op het spaarloon en moeten pensioenen goed geregeld worden.