DEN HAAG - De energieprijzen zullen erg fors moeten stijgen, wil de klant voordeel hebben van de contracten met een lange looptijd, zoals de energiebedrijven die aanbieden. Dat stelt de Consumentenbond nadat die berekeningen heeft gemaakt aan de hand van de aanbiedingen.

De bond wees er maandag op dat slechts een beperkt deel van de energierekening gedurende de looptijd van het contract vast ligt. Het geldt alleen voor de levering van de stroom, maar de prijzen worden ook bepaald door belastingen en transportkosten. Volgens de bond zijn niet alle energiebedrijven hier duidelijk over.

Klantenbinden

Als voorbeeld noemt de Consumentenbond een contract van Nuon met een looptijd van drie jaar voor levering van elektriciteit. Pas bij een prijsstijging van ruim 38 procent na 18 maanden gaat de consument voordeel krijgen van het contract. ''Het lijkt erop dat de energieleveranciers het vaste contract meer zien als een klantenbinden dan als een buitenkans voor de consument'', aldus de Consumentenbond.