VOORBURG - Ruim 35 procent van de vorig jaar door Nederland geïmporteerde stroom was afkomstig uit duurzame bronnen (biomassa, zon, water, wind). In 2000 was dat nog 6,5 procent. Dit blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Deze groei komt doordat de fiscale regeling om het gebruik van groene stroom te bevorderen ook geldt voor buitenlandse productie. Het kabinet wil die regeling beperken tot groene stroom die in Nederland wordt geproduceerd.

De binnenlandse productie van groene stroom steeg in 2001 met 15 procent. Daarmee kwam het aandeel van Nederlandse stroom uit duurzame bronnen op het totale elektriciteitsverbruik uit op 2,8 procent tegen 2,5 procent in 2000. Nederland gebruikte vorig jaar ruim 100 miljard kilowattuur.

Kolencentrales

De groei van de binnenlandse productie kwam voor een groot deel voor rekening van het bijstoken van biomassa in kolencentrales. Biomassa vormt samen met biogas met 68 procent het grootste aandeel in de totale duurzame elektriciteitsproductie in Nederland.

De productie van stroom uit zonne-energie steeg vorig jaar met procent. Dat komt voornamelijk doordat er meer zonnepanelen in gebruik zijn genomen. Het aandeel van zonne-energie in de totale duurzame elektriciteitsproductie blijft met 0,4 procent bescheiden.

De productie van windenergie daalde vorig jaar ten opzichte van met een half procent. Het verminderde aanbod van wind speelde hier parten. Windenergie heeft een aandeel van 28 procent in de totale productie van groene stroom in Nederland.