DEN HAAG - Werkgeversorganisatie VNO-NCW West wil iets langer de tijd voor het vinden van een oplossing voor de aanleg van een nieuwe snelweg A6-A9 bij het Naardermeer. Directeur Bert Mooren spreekt van een 'time-out' van beperkte tijd, "van uiterlijk twee maanden", liet hij zondag weten.

Hij wil in die tijd met Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat weer om te tafel gaan zitten om te praten over de aanleg van zo'n weg met een langere tunnelbuis, die het Naardermeer zou ontzien.

Opgeschoven

Eind deze week buigt het kabinet zich over het netelige dossier. Maar als het aan Mooren ligt, wordt een besluit opgeschoven.

Voorstel

Minister Karla Peijs (Verkeer), die een voorstel moet voorleggen aan haar collega's, worstelt er uitermate mee, stelt hij. "Zij zou als eerste op mijn voorstel moeten zeggen: dat is een goede zaak", aldus de werkgeversvoorman uit het noordelijke deel van de Randstad.

Zijn oproep is tegelijk gericht tot Natuurmonumenten, eigenaar van het natuurgebied van het Naardermeer en fel tegenstander van een nieuwe snelweg.

Hype

Mooren beklaagt zich over de "emotionele hype" rond de aanleg van zo'n wegverbinding, die de verkeersdrukte bij Amsterdam en Almere moet verhelpen. "Tot 1,5 of twee maanden geleden hebben Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en wij in een rustige, zakelijke setting met elkaar gesproken over optimalisering (verbetering, red.) van een ondertunnelde snelweg. Die gesprekken zijn afgebroken toen de emoties als kogels om de oren vlogen."

Hij doelt op de radiospotjes en de campagne van Natuurmonumenten samen met een aantal belangrijke Nederlanders, "als zou het Naardermeer worden verkwanseld".

Tunnelmond

Er komt geen snelweg onder of door het Naardermeer en een tunnel tast bewezen de waterhuishouding van het meer niet aan, benadrukt Mooren keer op keer. Een langere tunnel, van negen in plaats van zeven kilometer met daardoor een tunnelmond buiten het natuurgebied van het Naardermeer, ziet hij als een serieuze oplossing die in de komende gesprekken verder moet worden uitgewerkt. Donderdag werd al bekend dat minister Peijs daar opnieuw naar laat kijken.

Tegenstanders

Mooren ziet niets in het andere alternatief waarvoor het kabinet kan kiezen, dat van verbreding in combinatie met verdieping en gedeeltelijke overkapping van de bestaande route, de A9 (Gaasperdammerweg) door Amsterdam-Zuidoost. Tal van zijn 'tegenstanders' zoals Natuurmonumenten en de gemeente Amsterdam geven aan dat plan de voorkeur.

Mooren betitelt het als lapwerk en het voor je uit schuiven van de problemen. "Bovendien: mag er geen snelweg komen langs het Naardermeer, maar wel een bredere weg langs de 25.000 omwonenden van Zuidoost. Dat is toch ook een milieuzaak."

Rationaliteit

Hij pleit er nu voor de emoties opzij te zetten en via de hernieuwde gesprekken ("maar geen ellenlang gepolder") de rationaliteit de overhand te laten krijgen. "Het gaat om het belangrijkste infrastructuurproject van Nederland dat goed is voor de economie en de bereikbaarheid van de Noordvleugel van de Randstad. Wij pleiten daarbij voor een totaalpakket, met naast de A6-A9 onder andere ook een stevige openbaarvervoerverbinding over het IJmeer, groen-blauwe milieuvoorzieningen en een aquaduct bij Muiden voor de ontsluiting van de woningbouwlocatie Bloemendalerpolder ", benadrukt Mooren.

"Ik wacht af waarmee het kabinet komt. Ik heb de neiging de zaak even aan te zien", is de eerste reactie van directeur Jan-Jaap de Graeff van Natuurmonumenten op het voorstel van Mooren, die hem maandag zou bellen. Voorlopig ziet zijn organisatie het meest in het opknappen van bestaande wegen, in plaats van een nieuwe snelweg met een langere tunnel. "Zo'n tunnel maakt een deel van onze bezwaren kleiner, want hoe verder weg van het Naardermeer hoe beter, maar neemt ze niet weg."