AMSTERDAM - Minister Laurens Jan Brinkhorst (D66) wil af van de arbeidsduurverkorting (adv). De norm moet weer worden dat Nederlanders veertig uur per week werken. De extra arbeidstijd moeten zij uitbetaald krijgen. Dat laat de bewindsman zaterdag weten in een interview met de Volkskrant. Hij wil zo de arbeidsparticipatie vergroten.

De Nederlanders zijn niet lui, onderstreept Brinkhorst. "Maar het systeem is in Nederland de afgelopen twintig jaar verschoven naar meer VUT en adv." De overheid is daar volgens hem een sprekend voorbeeld van. Jarenlang heeft de politiek de salarissen van ambtenaren achter laten lopen. Zij kregen minder geld in ruil voor meer vrije tijd.

De werknemers in de publieke sector hebben nu gemiddeld 23 dagen vakantie en 24 dagen adv. Ruim negen weken vrij is volgens de 69-jarige bewindsman een absurditeit in een tijd dat er steeds minder jongeren en steeds meer ouderen komen. Door de arbeidsparticipatie op te schroeven hoopt Brinkhorst de structurele economische groei van 2 op 3 procent te brengen.

Meer betalen

De D66'er verwacht dat de werkgevers in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt graag bereid zijn hun medewerkers meer te betalen, als die meer werken. "Voor de concurrentiepositie van een bedrijf is het niet ongunstig: je moet de werknemer meer betalen, maar er wordt ook meer voor gewerkt", zegt Brinkhorst.

Advakabo FNV

Vakbond Abvakabo FNV denkt dat de afschaffing van de adv niet tot een grotere arbeidsparticipatie van ambtenaren zal leiden. De meeste ambtenaren kiezen volgens een woordvoerster bewust voor "een portie vrije tijd" om zorg en werk te kunnen combineren.

Ambtenaren die wel veertig uren willen werken, kunnen dat nu al. De minister zou beter kunnen stimuleren dat mensen met een kleine deeltijdbaan (bijvoorbeeld twaalf uur) meer werkuren krijgen.

Vooral bij lagere overheden, zoals gemeenten, zijn er veel werknemers die tegen hun zin met een kleine parttime baan genoegen hebben genomen. Bovendien zou Brinkhorst meer moeten doen voor de mensen die nu aan de kant staan.

Lijsttrekkerschap

De D66-bewindsman zegt niet wie hij in de strijd om het lijsttrekkerschap van zijn partij steunt. "Die vraag moet u niet stellen aan de vicepremier, die toch de spelverdeler moet zijn en moet zorgen dat D66 het laatste jaar goed doorkomt." Hij ziet de twee belangrijkste kandidaten, fractievoorzitter in de Tweede Kamer Lousewies van der Laan en minister Alexander Pechtold, beiden als kandidaten voor de toekomst, in wie hij authentieke D66-elementen als hervormingsgezindheid, het openstaan voor vernieuwing en de internationale dimensie herkent.

Zaterdag wordt duidelijk wie de leden tot lijsttrekker van D66 bij de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar hebben gekozen.