BUNNIK - Er zal een ontslaggolf komen onder de 100.000 medewerkers van de thuiszorg als in januari 2007 de nieuwe welzijnswet WMO ingaat. Dat voorspelt de koepelorganisatie voor onder meer thuiszorginstellingen Z-org.

Z-org voorziet dat veel gemeenten de bestaande instellingen voor thuiszorg geen contract meer zullen aanbieden. Volgens de koepelorganisatie betekent dat naast ontslag van het personeel, veel onzekerheid voor de ouderen en zieken die in hun huis onbekend personeel over de vloer zullen krijgen.

In januari stemde vrijwel de gehele Tweede Kamer in met de komst van de WMO. Volgende week buigt de Eerste Kamer zich over de wet. De koepelorganisatie Z-org wil dat de wet minder gehaast en met duidelijke overgangstermijnen wordt ingevoerd.

Prijskwaliteit

In het nieuwe systeem kunnen instellingen die thuiszorg willen aanbieden een offerte indienen bij de gemeente. De gemeente zal dan op basis van een prijs-kwaliteitverhouding bedrijven selecteren. De Abva Kabo FNV deelt de angst van Z-org. De vakbond is bang dat gemeenten alleen bedrijven kiezen die voor de laagste prijs thuiszorg gaan leveren. Volgens bestuurder Eric Maas bestaat daarbij de kans dat gemeenten vrouwen uit de bijstand inzetten voor thuiszorg. "Dan komen vrouwen zonder opleiding bij de mensen thuis de huishouding doen en zitten de opgeleide medewerkers uit de thuiszorg met een uitkering thuis."

De Tweede Kamer wil met de WMO-wet de versnippering in de zorg bestrijden. Het is de bedoeling dat gemeenten vanuit een loket bijvoorbeeld maatschappelijke zorg bieden, aanpassingen aan het huis regelen en huishoudelijke hulp organiseren. Tot nu toe bestonden voor al deze vormen van zorg aparte instellingen die vaak op verschillende manieren werden gefinancierd.