AMSTERDAM - Nederlanders hebben een gebrekkig inzicht in hun financiën en dat moet verbeteren. Dat zei minister van Financiën Gerrit Zalm (VVD) woensdag in de Tweede Kamer. Daarmee hoopt hij te voorkomen dat consumenten in financiële problemen komen.

Via een 'nationale strategie ter vergroting van het financieel inzicht' wil Zalm het niveau van kennis en vaardigheden van consumenten vergroten. Om dit te bereiken, wil Zalm nog dit jaar samen met marktpartijen, consumentenorganisaties en andere overheidsinstellingen een specifiek platform oprichten.

De deelnemers aan dit platform moeten zich richten op financiële vraagstukken waarmee de consument wordt geconfronteerd. Voorbeelden hiervan zijn huishoudfinanciën, planning voor de toekomst en het kiezen van financiële producten.

Stimuleren

Nu veel toezichtwetgeving is aangescherpt en de informatievoorziening aan consumenten is verbeterd, wil de minister consumenten stimuleren om meer met de eigen financiën aan de slag te gaan en eigen verantwoordelijkheid te nemen.

De laatste jaren is veel nieuwe wetgeving geïntroduceerd, zoals de Wet financiële dienstverlening. In het kader van die wet zijn bijvoorbeeld reclameregels aangescherpt en verantwoordelijkheden van aanbieders en tussenpersonen vergroot.

Ook wordt binnenkort de nieuwe financiële bijsluiter geïntroduceerd. Daarmee kan een consument snel ontdekken welke hoofdkenmerken, rendementen, kosten en risico's een product heeft.