DEN HAAG - Bedrijven merken minder van het schrappen van administratieve lasten dan het kabinet zegt. Dat komt vooral doordat het kabinet regels afschaft die in de praktijk minder rompslomp meebrengen dan het kabinet veronderstelt. Ook blijven bedrijven zich soms aan bepaalde regels houden voor hun eigen gemak of omdat ze aan anderen dezelfde informatie moeten verschaffen.

De Algemene Rekenkamer concludeert dat in een woensdag verschenen rapport. Ze heeft onderzocht wat er terechtkomt van het kabinetsplan om deze regeerperiode 25 procent van de administratieve lasten voor bedrijven te schrappen. Bedrijven zouden daarmee ruim 4 miljard euro besparen.

De Rekenkamer heeft 24 kabinetsmaatregelen onder de loep genomen. Ze stelt vast dat het kabinet bij de uitvoering van zijn plannen op schema ligt, al is er wel sprake van enkele slordigheden. Daardoor is de vermindering van lasten met 68 miljoen euro overschat. Ook zijn bedrijven bij nieuwe wetgeving soms te weinig gecompenseerd voor de extra lasten die daardoor ontstonden.

Nuttig

Bedrijven ervaren een deel van de kabinetsmaatregelen als nuttig, zegt de Rekenkamer. Zo zien ze het als positief dat bepaalde regels op minder bedrijven betrekking hebben dan in het verleden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de regeling voor legionellapreventie. Ook hoeven bedrijven vaak minder te registreren, zoals bij de regeling voor woon-werkverkeer.

Maar het effect van de meeste onderzochte maatregelen blijkt in de praktijk kleiner dan het kabinet aangeeft. Volgens de Rekenkamer komt dat onder meer doordat sommige imiddels geschrapte regels toch al niet werden nageleefd. Zo lapten bedrijven vaak al het voorschrift om auteursplichtige kopieën te maken aan hun laars. Ook verschuift de plicht om bepaalde zaken te administreren van de overheid naar andere partijen, zoals verzekeraars.

Overleggen

De Rekenkamer beveelt het kabinet aan meer met het bedrijfsleven te overleggen over het schrappen van regels. Ook zou het kabinet de meetmethode die het hanteert bij het verminderen van administratieve lasten, moeten aanpassen.

Ondanks de kritiek toonde minister Gerrit Zalm van Financiën zich woensdag niet ontevreden over het rapport van de Rekenkamer. "We zijn blij dat ze zeggen dat we doen wat we beloofd hebben."

Betere meetmethode

Zalm heeft er wel een verklaring voor dat het bedrijfsleven minder tevreden is. "Afgeschafte regels voel je niet." Het kabinet gaat de aanbevelingen van de Rekenkamer ter harte nemen, zei Zalm. Zo wordt er gewerkt aan een betere meetmethode.

Tweede Kamerlid Charlie Aptroot van de VVD vindt het goed dat het kabinet zich aan zijn afspraken houdt, maar er moet nog veel meer gebeuren. Het kabinet moet allerlei ideeën die de VVD daarvoor heeft aangedragen, zoals een forse reductie van het aantal vergunningen, volgens Aptroot uitvoeren.