BRUSSEL - Nederland moet toch volgend jaar al het roetfilter voor dieselauto's kunnen invoeren. Dat heeft een meerderheid van de milieucommissie van het Europees Parlement woensdag besloten op voorstel van PvdA-Europarlementariër Dorette Corbey.

De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, verbood de invoering van het roetfilter in Nederland vanaf 2007. Zij wil het filter in één keer in alle EU-lidstaten pas in 2008 invoeren om de werking van de Europese binnenmarkt niet te verstoren.

Corbey kreeg echter genoeg voorstanders aan haar zijde om landen die bij het nemen van milieumaatregelen bepaalde normen voor de luchtkwaliteit alleen kunnen halen met invoering van het roetfilter vanaf 2007 dispensatie te geven. Als het voltallige Europarlement het voorstel van de milieucommissie begin juli overneemt, moeten de EU-lidstaten dat plan serieus bediscussiëren.