AMSTERDAM - Antirookorganisatie Clean Air Nederland (CAN) opent woensdag een meldpunt rookoverlast voor horecawerknemers. Werknemers die overlast ondervinden als gevolg van roken op hun werkplek, kunnen op een website hun klachten kwijt.

Begin deze maand besloot de commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer dat het Burgerinitiatief voor rookvrije horeca geen doorgang mag vinden. Het onderwerp voldeed niet aan de vereisten voor een burgerinitiatief. CAN inventariseert de meldingen die binnenkomen op de website en rapporteert dit najaar aan de Tweede Kamer.

"We zijn het geloof in de wilskracht van de Tweede Kamer om daadkrachtige maatregelen te treffen na deze beslissing helemaal kwijt" zegt CAN- voorzitter Willem van den Oetelaar. "Daarom zullen we nu het recht op een rookvrije werkplek voor de 500 duizend horecawerknemers bij de rechter gaan toetsen".

Gezondheidsschade

CAN gaat op zoek naar een horecawerknemer die via de rechter het recht op een rookvrije werkplek wil afdwingen. Jurisprudentie geeft volgens de organisatie aam dat de kans op het winnen van een dergelijke rechtszaak 'bijna honderd procent' is. Ook zal de mogelijkheid om werkgevers aansprakelijk te stellen voor geleden gezondheidsschade bij de rechter worden getoetst.

CAN heeft ruim zestigduizend handtekeningen opgehaald voor het initiatief.