KOPENHAGEN - De Deense speelgoedfabrikant Lego moet verder in de personeelssterkte snijden. Het bedrijf maakte dinsdag bekend dat 1200 mensen hun baan zullen verliezen. Lego verplaatst een deel van de productie naar lagelonenlanden. De maatregel is nodig om de kosten terug te brengen.

Negenhonderd ontslagen vallen in Denemarken zelf. Daarnaast verliezen driehonderd mensen in de Verenigde Staten hun baan. De productie van de betrokken vestigingen wordt overgeheveld naar Mexico en Oost-Europa.

Concurrentie

Lego begon in 2003 met een grootscheepse reorganisatie omdat de vraag naar de traditionele bouwsteentjes sterk inzakt. Dat komt door de opmars van elektronisch speelgoed, maar ook door grote concurrentie van met name Aziatische landen.

Lego had aan het begin van de reorganisatie 8300 mensen in dienst. Daarvan moeten er uiteindelijk 3000 overblijven. Lego wist vorig jaar na een moeilijke periode weer winst te maken.