DEN HAAG - Ouders zijn de laatste jaren fors meer geld kwijt aan schoolboeken voor kinderen. Tussen 2000 en 2005 stegen de kosten met 35 procent. Per middelbare scholier is een ouder nu 300 euro kwijt.

Dat schrijft PricewaterhouseCoopers in een onderzoek naar de werking van de markt van schoolboeken dat minister Maria van der Hoeven (Onderwijs) dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Een voorstel van de PvdA om scholen de boeken te laten betalen in plaats van de ouders, is volgens de minister niet haalbaar. Scholen zouden daarvoor geld van de overheid moeten krijgen, maar het kabinet heeft de benodigde 200 miljoen euro er niet voor over.

Kosten

Wel staat de minister er sympathiek tegenover: door scholen zelf boeken aan te laten schaffen, zijn zij eerder geneigd de kosten zo laag mogelijk te houden. Nu kijken scholen bij de aanschaf van nieuwe lesmethoden vooral naar de kwaliteit, maar zijn ze weinig prijsbewust, schrijft PricewaterhouseCoopers.

PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer zegt bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Onderwijs later dit jaar opnieuw te proberen om geld vrij te maken voor afschaffing van de schoolboekenkosten voor ouders. "Het is toch raar dat een kabinet dat de kosten van gezinnen wil verlagen, dit niet wil."

Excursies

Twee jaar geleden bleek al dat de schoolkosten voor ouders fors waren gestegen, niet alleen voor boeken, maar ook voor excursies en de ouderlijke bijdrage. Van der Hoeven liet toen weten verrast te zijn door de duurdere boeken, omdat er zich geen grote vernieuwingen hadden voorgedaan, die noopten tot de aanschaf van veel nieuwe lesmethoden.

PricewaterhouseCoopers schrijft nu dat de prijs van de boeken vooral in de eerste jaren van deze eeuw fors steeg door vernieuwingen in het onderwijs. Er kwamen meer boeken, die ook nog eens luxer werden uitgevoerd.

BTW

De Tweede Kamer wilde ook nog dat Van der Hoeven iets zou doen aan het hoge BTW-tarief voor educatieve cd-roms. Hiervoor geldt een tarief van 19 procent, terwijl op schoolboeken maar 6 procent BTW zit. De kosten voor lesmateriaal zouden ook oplopen omdat boeken steeds meer plaatsmaken voor cd-roms. Maar Van der Hoeven zei al eerder dat Europese regels een lager BTW-tarief voor digitale leermiddelen in de weg staan. Na overleg met het ministerie van Financiën blijft ze daarbij.

Van der Hoeven blijft inzetten op een gedragscode waarin scholen hebben afgesproken de schoolkosten te drukken en transparant te maken. 250 scholen hebben die code nu onderschreven. Ook zouden scholen scherper kunnen gaan inkopen.