DEN HAAG - Kabinet en sociale partners zijn elkaar zaterdag flink genaderd in hun onderhandelingen over een sociaal akkoord. De werkgevers en de vakcentrale CNV kunnen zich op hoofdlijnen vinden op voorstellen van het kabinet om tot meerjarenafspraken te komen.

Alleen de FNV vindt het bod van het kabinet onvoldoende. Voorzitter De Waal zal het niettemin maandag neutraal aan de aangesloten bonden voorleggen.

Twee pakketten

Het kabinet heeft in totaal twee pakketten op tafel gelegd. Het eerste pakket, een soort noodplan, bevat slechts beperkte afspraken en geldt alleen voor volgend jaar. In het tweede pakket zouden de sociale partners zich voor meerdere jaren verplichten hun lonen te matigen: volgend jaar tot maximaal het inflatieniveau, de jaren daarop tot een peil dat 'past bij de economische ontwikkelingen'.

Het kabinet is in dit pakket bereid in ruil daarvoor tegemoetkomingen te doen op het vlak van WAO, pensioenen, spaarloon en laagbetaalde banen. De WAO- uitkeringen voor volledig arbeidsongeschikten kunnen in 2005 omhoog van 70 naar 75 procent van het laatstverdiende loon en de WAO-boete voor bedrijven verdwijnt. Voorwaarde is wel dat de instroom in de WAO aan het eind van dat jaar is gedaald van 100.000 naar 25.000.

Meer tijd pensioenfondsen

Verder is het kabinet in het meerjarenpakket bereid de pensioenfondsen meer tijd te geven hun tekorten aan te vullen, zodat de pensioenpremies niet te snel hoeven te stijgen. Ook het spaarloon wil het kabinet deels in stand houden, zonder dat dat ten koste gaat van het bedrag van 500 miljoen euro voor lastenverlichting die het kabinet de sociale partners voor volgend jaar heeft beloofd.

Alternatief voor verdwijnen Melkertbanen

Het kabinet wil daarnaast ook geld op tafel leggen voor 10.000 banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Die moeten een alternatief vormen voor de Melkertbanen die gaan verdwijnen.

De vakcentrale FNV vindt het bod van het kabinet voor de WAO onvoldoende. Volgens voorzitter De Waal moeten de uitkeringen voor nieuwe arbeidsongeschikten zonder nadere voorwaarden omhoog. Ook tegen het schrappen van Melkertbanen blijft hij grote bezwaren houden.

Acceptabel

Zijn collega Terpstra van het CNV is ook niet echt enthousiast, maar vindt het voorstel van het kabinet alles bijeen wel acceptabel. "Te veel om te laten lopen en te weinig om de vlag voor uit te steken." Voorzitter Schraven van VNO-NCW vindt dat het kabinetsvoorstel 'meer dan genoeg elementen bevat om door te praten'. Vooral over het WAO-bod zijn de werkgevers tevreden.

Balkenende

PvdA-kamerlid Crone vindt dat premier Balkenende persoonlijk moet gaan deeelnemen aan het Najaarsoverleg. "Ik vind het heel vreemd dat Balkenende dit belangrijke overleg aan de vakministers overlaat. De vroegere premiers Lubbers en Kok kwamen wel altijd naar dit soort bijeenkomsten als het spannend werd. Een premier kan net altijd een paar millimeter meer bewegen dan een minister van Financiën."

Namens het kabinet zijn de ministers Hoogervorst (Financiën) en De Geus (Sociale Zaken) en hun staatssecretarissen Van Eijck en Rutte aanwezig. Met Balkenende is tot dusver alleen telefonisch contact geweest.

Eerder weg

Bij de vakcentrale FNV heerst overigens onvrede over de beperkte beschikbaarheid van de ministers. Vrijdag moest Hoogervorst eerder weg wegens verplichtingen elders, zaterdag zou De Geus vervroegd willen vertrekken.