LONDEN - De oliemaatschapij Shell dreigt verwikkeld te raken in een nieuw schandaal, dit keer over de manier waarop topfunctionarissen omgaan met de veiligheidsregels op de boorplatforms in de Noordzee.

Dat schrijft het gerenommeerde vakblad Upstream, dat onlangs een interview had met voormalig Shell-medewerker Bill Campbell. Hij beschuldigt onder andere Malcolm Brinded, hoofd van Shells grootste divisie, van het overtreden van veiligheidsprocedures en het vervalsen van onderhoudsrapporten.

De oud-medewerker was in zijn 24-jarige carrière bij Shell onder andere verantwoordelijk voor de controle op de naleving van de regelgeving van de Britse toezichthouder Health & Safety Executive.

Stappen

Shell overweegt juridische stappen te ondernemen in een schriftelijke reactie op het artikel. "Het artikel uit enkele zeer ernstige beschuldigingen aan het adres van Shell over haar activiteiten in het Brent veld en doet een aantal zeer persoonlijke en onrechtvaardige aanvallen aan het adres van bestaande en voormalige Shell medewerkers en het management."

Veiligheid

Het olieconcern kent de nodige problematiek rond de veiligheidssituatie op de platforms, waar de laatste jaren meerdere doden en gewonden vielen te betreuren. In 2003 vonden twee medewerkers de dood op het Brent Bravo platform en eerder deze maand waren er twee gaslekken op datzelfde booreiland.

Volgens de ex-Shell-medewerker werd leidinggevenden van vier platforms in de Noordzee eind jaren '90 opgedragen geen acties te ondernemen die zouden kunnen leiden tot ongeplande stopzettingen van de productie. Bij een door Campbell uitgevoerde controlebezoek, een zogeheten platform safety management review (PSMR), faalde volgens hem 30 tot 40 procent van de apparatuur. De situatie op de boorplatforms is volgens Campbell in de afgelopen jaren niet verbeterd.

Andere mening

Het olieconcern is een andere mening toegedaan. "Shell heeft slagvaardig gereageerd op de uitkomsten van de PSMR uit 1999 waartoe we zelf het initiatief hebben genomen. Uit een vervolgonderzoek aan het eind van 2000 is gebleken dat we significante vooruitgang hebben geboekt. Dit heeft bijgedragen aan de permanente verbetering van Shell's veiligheidsprestaties in de Noordzee sinds 1999."

Brinded, tegenwoordig hoofd van de divisie Exploratie & Productie, was destijds de baas van de Britse activiteiten onder de naam Shell Expro. Volgens Campbell veranderde Brinded de bestuursstructuur zodanig dat de eindverantwoordelijken te ver afstonden van de dagelijkse gang van zaken, waarover door ondergeschikten werd beslist.

Onderzoek

"Shell heeft eerdere beschuldigingen van meneer Campbell over het in zijn ogen gebrek aan verbeteringen naar aanleiding van de PSMR zeer serieus genomen en een diepgaand onderzoek uitgevoerd. Hieruit hebben we geconcludeerd dat zijn perceptie niet wordt gesteund door bewijs. Ditzelfde geldt voor zijn beschuldigingen aan het adres van enkele individuele Shell-mensen."

Campbell komt mogelijk niet ongeschonden uit de kwestie. Shell beraadt zich nu op de juridische positie. "We behouden ons alle rechten voor met betrekking tot het nemen van juridische stappen om onze reputatie te beschermen en dat van onze huidige en voormalige medewerkers."