SCHIPHOL - De luchtvaartmaatschappijen die op Schiphol opereren zijn gezamenlijk naar de rechter gestapt om de tariefsverhogingen aan te vechten die de Amsterdamse luchthaven doorvoert. De belangenvereniging van de maatschappijen, Board of Airline Representatives in the Netherlands (Barin), heeft vorige week een bestuursrechtelijke procedure aangespannen bij de rechtbank in Haarlem.

"Wij zijn al zeven jaar bezig de luchthaven en de overheid ervan te overtuigen dat Schiphol een excessief beleid voert voor de landingstarieven. We zijn het nu zat om van het kastje naar de muur te worden gestuurd", aldus Frank Allard, secretaris-generaal van Barin, vrijdag.

De internationale organisatie voor burgerluchtvaart IATA onderschrijft de bezwaren tegen de Schiphol-heffingen en heeft eenzelfde procedure aangespannen bij de rechtbank in Den Haag.

Eerder wees het ministerie van Verkeer en Waterstaat, die de tariefsverhogingen toetst, meerdere keren de bezwaren van de luchtvaartsector af. "Er moet nu maar eens een onafhankelijke rechter naar de kwestie kijken", zegt Allard. Hij acht de kans reëel dat de rechtbank de luchtvaartmaatschappijen in het gelijk stelt. "De verhogingen, in de laatste vijf jaar meer dan 40 procent, moeten dan opnieuw bekeken worden en eventueel worden aangepast. Zonodig met terugwerkende kracht."