DEN HAAG - Sociale minima en AOW'ers op het minimum profiteren het meest van de extra koopkrachtmaatregelen die het kabinet dit voorjaar heeft genomen. Zij gaan er 1 procentpunt meer op vooruit dan eerder werd voorzien.

Daardoor stijgt het inkomen van minima met kinderen dit jaar in totaal met 3 procent, terwijl alleenstaande AOW'ers op het minimum er 3,25 procent op vooruitgaan.

Dat blijkt uit antwoorden die minister Gerrit Zalm van Financiën donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De hoogste totale koopkrachtstijging doet zich dit jaar overigens voor bij alleenverdieners met tweemaal modaal en AOW'ers met een aanvullend pensioen van 10.000 euro. Zij gaan er dit jaar respectievelijk 5,75 en 6,25 procent op vooruit.

Fiscalisering

Zalm heeft ook berekend wat de koopkrachtgevolgen zouden zijn van een eventuele 'fiscalisering' van de AOW. Met die term wordt bedoeld dat de oudedagsvoorziening niet meer uit premies wordt gefinancierd, maar uit de schatkist. Rijkere 65-plussers zouden daardoor moeten meebetalen aan de AOW.

Volgens Zalm zou een volledige fiscalisering, wanneer die volgend jaar zonder compensatiemaatregelen plaatsvindt, AOW'ers op het minimum een licht voordeel opleveren. Maar gepensioneerden met een hoger inkomen gaan er fors op achteruit. Hun inkomensverlies kan oplopen tot 16 procent.

Geleidelijk

Fiscalisering van de AOW is voorgesteld door de PvdA. Die partij wil dat echter niet in één keer doen, maar geleidelijk. Bovendien wil zij via compensatiemaatregelen zorgen dat de inkomensgevolgen minder groot zijn.