AMSTEDAM - In Nederland is de werkloosheid in de periode maart tot en met mei 2006 verder gedaald. Gedurende deze drie maanden was 5,8% van de totale beroepsbevolking werkloos, tegen 6,0% in februari-april. In 2003 lag de werkloosheid voor het laatst onder de 6,0%.

Dit blijkt donderdag uit gegevens van het CBS. Nederland telde in maart-mei 2006 gemiddeld 430.000 werklozen. Na correctie voor seizoeninvloeden kwam het aantal werklozen in deze periode uit op 418.000. Dit zijn er 10.000 minder dan in de periode februari-april 2006.

De seizoengecorrigeerde werkloosheid daalt al voor de achtste achtereenvolgende maand, aldus het CBS. De daling manifesteerde zich na de periode juli-september van 2005. Sindsdien is de seizoengecorrigeerde werkloosheid afgenomen met bijna 70.000 personen.

In een jaar tijd is het aantal werkloze jongeren gedaald met 26.000. In de periode maart-mei 2006 was 10,6% van de jongeren werkloos, bijna 3 procentpunten minder dan een jaar eerder. In de andere leeftijdsgroepen daalde de werkloosheid ook, maar was de relatieve afname minder groot.

De werkloosheid onder mannen bedroeg in de periode maart-mei gemiddeld 204.000 personen, 44.000 minder dan een jaar eerder. Ook onder vrouwen daalde de werkloosheid. De afname in een jaar tijd was met 26.000 personen echter minder fors dan bij de mannen.