AMSTERDAM - Het aantal banen neemt de komende jaren fors toe. In 2007 komen er 162.000 bij. De jaren daarna groeit het aantal met gemiddeld 130.000. Het aantal niet-werkende werkzoekenden daalt de komende jaren met tienduizenden mensen per jaar. Maar de arbeidskansen van laagopgeleiden en ouderen blijven ongunstig.

Dat staat in de Arbeidsmarktprognose 2006-2011 die het Centrum voor Werk en Inkomen donderdag wordt gepresenteerd op het congres "Werkt de stad". De banengroei is het grootste in de zakelijke dienstverlening (zoals ICT, uitzendbureaus, adviesbureaus), de zorg en de detailhandel. In de industrie is sprake van een lichte stijging, zo verwacht het CWI.

De beroepsbevolking neemt volgend jaar toe met 100.000 mensen. De jaren erna groeit die met gemiddeld 74.000 per jaar. Dit komt vrijwel uitsluitend doordat vrouwen en ouderen meer werken. De vergrijzing is pas na 2011 van invloed op de omvang van de beroepsbevolking, aldus het rapport.

Het aantal niet-werkende werkzoekenden neemt dit jaar nog af met 40.000 en in 2007 met nog eens 88.000 mensen. Maar voor ouderen en mensen met een lage opleiding blijft het moeilijk werk te vinden.

Om de werkloosheid onder deze groepen terug te dringen, blijven in de ogen van het CWI extra maatregelen zoals scholing en bemiddeling nodig.