DEN HAAG - Werkgevers betalen vanaf begin volgend jaar verplicht mee aan de kosten voor de kinderopvang van hun werknemers. Minister Aart Jan de Geus gaat dat van iedere werkgever eisen. Hij vindt dat de huidige vrijwillige regeling te weinig wordt nageleefd.

De Geus zei dinsdag in de Tweede Kamer volgende week in de Sociaal-Economische Raad (SER) een voorstel te doen. Uit onderzoek blijkt dat ruim eenderde van de werknemers geen volledige bijdrage van zijn werkgever krijgt voor de kosten van de crèche en de na- en tussenschoolse opvang.

De huidige regeling gaat ervan uit dat ouders, de overheid en de beide werkgevers ieder een derde van de kosten voor kinderopvang betalen. Per werkgever gaat het dus om een zesde van de rekening.

Volwaardige werkgeversbijdrage

De Geus eiste eerder dat in 2008 in ieder geval negen op de tien werknemers een volwaardige werkgeversbijdrage zouden krijgen. Uit recent onderzoek van Sociale Zaken blijkt dat op dit moment ruim een derde van de werknemers geen of te weinig vergoeding van hun baas krijgt.

De bewindsman heeft weinig vertrouwen in verbetering van deze situatie en komt daarom met een verplichte bijdrage door werkgevers. Overigens komt de eis niet als een verrassing. De Geus bereidt sinds begin dit jaar al een wet voor die de bijdrage verplicht stelt.

Vakbonden

De vakbonden pleiten al langer voor meer geld van bedrijven voor de kinderopvang van werknemers. Zo eiste vakcentrale CNV eerder op dinsdag ook een verplichting van de bijdrage van werkgevers. De FNV ziet echter liever een echte basisvoorziening voor de kinderopvang, zodat de kinderopvang voor bijvoorbeeld twee dagen in de week helemaal gratis wordt voor werknemers.

Het bedrijfsleven is fel gekant tegen een verplichting mee te betalen aan de kosten van kinderopvang. De centrale werkgeversorganisaties noemen dit 'onacceptabel'.

MKB-Nederland

Volgens MKB-Nederland "schendt De Geus nu de afspraak" om eerst met de werkgevers te overleggen alvorens maatregelen te nemen, aldus een woordvoerster. Evenals VNO-NCW bestrijdt de organisatie de cijfers die de minister noemt.

Scholen kunnen zich vanaf 1 januari volgend jaar voorbereiden op de voor- en naschoolse opvang die ze vanaf augustus 2007 verplicht moeten aanbieden als ouders daar om vragen. Scholen bepalen zelf hoe de opvang eruit ziet, bijvoorbeeld via een bestaande kinderopvangorganisatie. De Tweede Kamer wil in meerderheid het plan zo snel mogelijk uitvoeren. De Onderwijsraad had geadviseerd de scholen nog enige jaren de tijd te geven.