DEN HAAG - De samenwerking tussen de werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW gaat definitief door. De leden van MKB-Nederland gingen dinsdag op de algemene ledenvergadering in Den Haag akkoord. Het bestuur van VNO-NCW had dat al eerder gedaan.

De alliantie gaat formeel per 1 oktober van start. Een werkgroep zal inventariseren welke beleidsonderwerpen voortaan samen worden voorbereid. Eind deze maand presenteren MKB-Nederland en VNO-NCW als eerste gezamelijke dossier hun toekomstvisie voor de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen.

Gemeenschappelijk beleidsbureau

De organisaties blijven naast elkaar bestaan, maar krijgen wel een gemeenschappelijk beleidsbureau. Dat wordt bestuurd door het nog op te richten platform Ondernemend Nederland, waarin onder anderen de voorzitters van beide organisaties zitting in nemen.

Volgens Jan van Walsem, voorzitter van de onderhandelingsdelegatie van MKB-Nederland, zal de directeur van het gezamenlijk beleidsbureau iemand van VNO-NCW huize zijn. Hij verwacht dat de twee organisaties in eerste instantie op een veertigtal dossiers zullen samenwerken, bijvoorbeeld op het gebied van milieuwetgeving.

"Als de samenwerking goed verloopt, en daar ga ik vanuit, dan zal dat aantal de komende jaren oplopen", aldus Van Walsem. Volgens hem hebben de kleine en middelgrote bedrijven aangesloten bij MKB-Nederland "bij acclamatie" gestemd voor samenwerking met VNO-NCW, dat vooral de belangen van grote bedrijven behartigt.

Eigen kantoor

Van Walsem benadrukt dat "het eigen kantoor en de eigen mensen" van MKB-Nederland blijven bestaan. "De samenwerking wordt nooit een fusie", stelt hij.