DEN HAAG - Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft de invoering van een wet geblokkeerd, waarmee bedrijven werknemers hun ex-werknemers kunnen verbieden om bij een concurrent aan de slag te gaan. De VVD in de senaat stemde dinsdag tegen en het CDA onthield zich van stemming.

Hierdoor is er onvoldoende steun in de Eerste Kamer voor het wetsvoorstel van de ministers Piet Hein Donner (Justitie) en Aart Jan de Geus (Sociale Zaken). Het zogenoemde concurrentiebeding zou volgens VVD en CDA onvoldoende evenwicht brengen in de rechtszekerheid tussen werkgever en werknemer.

Vergoeding

Het was de bedoeling om met het wetsvoorstel te regelen dat werkgevers maximaal een jaar lang na het verbreken van een arbeidscontract hun ex-werknemer kunnen verbieden om bij een concurrent aan de slag te gaan. Tegenover het verbod moest wel een vergoeding staan.

Werkgevers en de vakbeweging in de Sociaal-Economische Raad (SER) hadden al eerder gewaarschuwd dat de rechtszekerheid in het gedrag zou komen door het concurrentiebeding. Eerste Kamerlid Ankie Broekers-Knol van de VVD stelde dat de huidige regels en jurisprudentie voldoende is. CDA'er Rob van de Beeten stelde een combinatie met ontslagrecht voor.

Verdeeld

Donner gaat zich nu met zijn collega De Geus beraden over de situatie. Maar hij betwijfelde of het nog zin heeft om deze kabinetsperiode een aangepast wetsvoorstel in te dienen, omdat de meningen in de Tweede Kamer eveneens erg verdeeld waren.

Een combinatie met ontslagrecht ligt volgens Donner ook niet voor de hand, omdat het om een andere vorm van contractbreuk gaat.

De eisen die een werkgever redelijkerwijs kan stellen, veranderen volgens hem als hij de werknemer zelf ontslagen heeft.