DEN HAAG - Minister Sybilla Dekker (Volkshuisvesting) wil het mensen makkelijker maken om te verhuizen voor hun werk. "Voldoende doorstroming op de woningmarkt (is) niet alleen goed voor de woningmarkt zelf, maar ook voor de arbeidsmarkt. Daarom is het van belang dat er zo min mogelijk drempels zijn om te verhuizen." De minister schrijft dit volgens De Telegraaf in het concept van haar Woonvisie-nota.

Volgens de ochtendkrant dinsdag zou de bewindsvrouw overwegen om daarom de overdrachtsbelasting voor deze verhuizende kopers af te schaffen. Die belasting bedraagt 6 procent van de koopsom.

Een woordvoerster van het ministerie van VROM zei dinsdag niet inhoudelijk te kunnen reageren op bericht omdat de Woonvisie nog moet worden besproken in de ministerraad. "Ik kan bevestigen noch ontkennen dat dit erin staat."