DEN HAAG - Benzine en diesel zijn dinsdag duurder geworden. Shell heeft zijn pomphouders geadaviseerd de prijs van een liter euro ongelood 1,4 cent te verhogen. Een liter benzine kost nu 1,499 euro. Diesel stijgt 2 cent in prijs en kost nu 1,129 euro.

Shell baseert zijn adviesprijzen op de internationale productnoteringen.