DEN HAAG - De Nederlandse economie groeit de komende kabinetsperiode met 2 procent per jaar. Dat verwacht het Centraal Planbureau (CPB). Het gaat om de structurele groei, los van conjuncturele schommelingen. In de periode 2008-2011 kan dan het al jaren aanwezige begrotingstekort weggewerkt worden.

Wel is, zo waarschuwt het CPB, op langere termijn structureel 11 miljard euro extra noodzakelijk om de stijgende kosten als gevolg van de vergrijzing op te kunnen vangen. Dat blijkt uit een aantal economische voorspellingen van het Centraal Planbureau die maandag zijn gepubliceerd.

Daaruit komt naar voren dat de collectieve uitgaven de komende jaren stijgen met 17 miljard euro. De grootste stijging zit bij de gezondheidszorg waarvan de kosten met 5,5 miljard euro toenemen.

De uitgaven in de sociale zekerheid blijven ongeveer gelijk, zo verwacht het CPB. Tegenover een sterke stijging van het aantal AOW'ers, een voorbode van de vergrijzing, staat een afname van het aantal WAO- en WW-uitkeringen.