AMSTERDAM - De PvdA wil honderdduizend banen creëren aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De sociaaldemocraten vinden dat alles op alles moet worden gezet om laaggeschoolde werklozen aan een baan te helpen. Bovendien wil de grootste oppositiepartij in de Tweede Kamer het voor werkgevers aantrekkelijk maken mensen 'met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen'.

Door de salariskosten voor werkgevers te verlagen, verwacht de PvdA dat langdurig werklozen eerder in dienst worden genomen. De partij noemt als voorbeeld een verlaging van de kosten van de zogeheten investeringsbaan tot de helft van het minimumloon. De overheid moet het salaris dan aanvullen tot het minimumloon. Van werkgevers wordt verwacht dat zij zorgen voor scholing en dat ze op termijn een regulier contract aanbieden.

Behoefte

De investeringsbanen moeten worden gecreëerd in zowel de publieke als de private sector. In de publieke sectoren zorg en onderwijs en in private sectoren als de horeca en de schoonmaakbranche is volgens de sociaaldemocraten dringend behoefte aan lager opgeleide arbeidskrachten. De PvdA roept werkgevers op een bijdrage aan de werkgelegenheid te leveren en niet de 'gemakkelijke oplossing' te kiezen van werving van 'goedkope arbeidskrachten uit Oost-Europa'.

De PvdA-fractie bespreekt de voorstellen maandag in veertien steden onder meer met werkgevers en werknemers. PvdA-Kamerleden bezoeken onder meer Eindhoven, Groningen, Rotterdam en Den Haag.