RIJSWIJK - Automobilisten ondervinden veel hinder van files en wegopbrekingen, maar voor de verzekeraars zijn ze gunstig. "Als het stilstaat op de wegen, is er minder schade", bevestigt woordvoerder Willem Kok van verzekeraar Centraal Beheer Achmea een bericht in De Telegraaf van maandag.

Kok heeft geen exacte cijfers, maar zijn gevoel zegt dat het toegenomen aantal files en opgebroken wegen tot minder botsingen leidt. Zo komen er op maandagmorgen, een gevoelige ochtend, minder telefoontjes binnen van automobilisten die een ongeluk hebben gehad, dan enkele jaren geleden.

Rijkswaterstaat heeft aangekondigd de komende jaren verscheidene wegen onderhanden te nemen, waardoor naar verwachting autoschadeverzekeraars dan ook minder hoeven uit te keren.

Rotondes

Het toenemend aantal rotondes op b- en andere wegen is voor de verzekeraars ook een positieve ontwikkeling. Automobilisten zijn geneigd een rotonde voorzichtiger te benaderen dan een gelijkvloerse kruising, ook als daar verkeerslichten staan.

Centraal Beheer Achmea is eveneens voorstander van de inrichting van meer woonerven, waar automobilisten stapvoets moeten rijden.

Premies

De geringere schade zou tot lagere premies voor de automobilist kunnen leiden, maar Kok wijst erop dat in de tariefstelling meer factoren meespelen, zoals de concurrentie tussen de verzekeraars.