TOKIO - De economie van Japan is in het eerste kwartaal van dit jaar veel sterker gegroeid dan eerder is gemeld. Officiële cijfers die maandag zijn gepubliceerd, geven aan dat de groei in de eerste drie maanden 0,8 procent heeft bedragen ten opzichte van de laatste drie maanden van vorig jaar. In eerste instantie was een percentage van 0,5 procent gemeld.

Op jaarbasis geven de jongste cijfers een groeipercentage aan van 3,1. In de voorlopige cijfers die de overheid half mei bekendmaakte, bedroeg de groei op jaarbasis 1,9 procent.

Herziening

De forse herziening van de groei komt voor een deel doordat de bedrijfsinvesteringen veel groter waren dan was aangenomen. De groei ervan bedroeg geen 1,4, maar 3,1 procent. Volgens een analist nemen de nieuwe gegevens de vrees weg voor renteverhogingen in Japan.

De centrale bank heeft jarenlang de rente op bijna nul gehouden om de economie te stimuleren. Nu er weer sprake is van groei, kan de rente omhoog, maar van vele kanten wordt de centrale bank wel onder druk gezet om daar voorzichtig mee te zijn. Een flinke renteverhoging kan de groei weer tegenhouden.