DEN HAAG - Een oorlog tussen de Verenigde Staten en Irak zal niet per definitie leiden tot hogere olieprijzen. Daarvoor is de huidige bijdrage van Irak aan de totale productie te gering. Dat zei directeur R. Priddle van het Internationale Energie Bureau (IEA) donderdag in Den Haag.

Irak produceert momenteel 1,4 tot 1,5 miljoen vaten olie per dag. Een niet te verwaarlozen hoeveelheid, maar op de totale productie niet erg groot, aldus Priddle. Volgens het IEA ligt het verbruik van olie voor dit jaar op gemiddeld 76,5 miljoen vaten per dag.

Priddle wees er bovendien op dat de olieproducerende landen rond de Perzische Golf vorige week nog hebben verklaard de olieproductie op peil te houden. Daarbij kan de IEA beschikken over voldoende voorraden om een tijdelijke dip in de olieproductie op te vangen. Dit vermogen ligt volgens Riddle boven de 0,5 miljoen vaten per dag.

'Oorlogspremie'

Priddle gaf toe dat niemand echt kan voorspellen wat er gebeurt met de olieprijzen als de VS Irak aanvalt. Veel zal afhangen van het sentiment op de markten. Hij merkte hierbij op dat sommige analisten menen dat in de huidige olieprijs al een 'oorlogspremie' zit verwerkt. Dat zou kunnen betekenen dat de olieprijs gaat dalen, wanneer de oorlog daadwerkelijk een feit is. Momenteel schommelt de prijs rond de 25 dollar per vat.

Voorraden

Priddle bekritiseerde het plan van de Europese Commissie om grote olievoorraden aan te leggen voor marktinterventie in het geval van sterk stijgende prijzen. Dergelijke plannen kunnen volgens hem leiden tot ondermijning van de bereidheid van de producerende landen om storingen in de olieleveranties op te vangen.

Autoriteit

De IEA-directeur maakte verder duidelijk ook niets te zien in een Europese autoriteit die besluiten kan nemen over het aanwenden van de zogenoemde strategische olievoorraden in tijden van crisis. Het is volgens hem niet effectief om zo'n aparte autoriteit te hebben, uitsluitend voor de landen van de Europese Unie. Crisissituaties moeten op wereldschaal tegemoet worden getreden, en daarvoor is het Internationale Energie Bureau opgericht. Bij het IEA zijn 26 landen aangesloten.